Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza

PharmDr. Eva Gajdošová

Odborná spôsobilosť a prax:

Vyštudovala Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Aktuálne pôsobí v najväčšej slovenskej farmaceutickej veľkodistribučnej firme na SR trhu ako Odborný zástupca za výrobu liekov. 

Aktívne absolvovala ako QP za výrobu liekov množstvo externých auditov GMP v oblasti výroby liekov zo strany celosvetovo najväčších výrobcov liekov ale aj v oblasti veľkodistribúcie v zmysle GDP zo strany vyše 600 dodávateľov farmaceutických produktov spolupracujúcich s veľkodistribučnou spoločnosťou. Je členom tímu interných audítorov kvality v zmysle požiadaviek GDP, GMP, ISO 9001 a HACCP vo veľkodistribučnej spoločnosti a taktiež špecialistom nákupu neregistrovaných liekov.

V súčasnosti spolupracuje s dvoma ďalšími distribučnými spoločnosťami ako zodpovedný farmaceut za distribúciu v zmysle GDP.

Absolvovala nasledovné školenia v oblasti správnej výrobnej praxe (GMP) : Školenie správnej výrobnej praxe (GMP) vo farmaceutickej výrobe, ktorá uplatňuje procesy náročné na plnenie technických požiadaviek a kritérií uplatňovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a legislatívou EÚ, školenie u popredného poskytovateľa služieb v oblasti klinických štúdií v strednej a východnej Európe, školenie u producentov polymyxínu B sulfátu a výrobcu ďalších kvalitných liečiv pre humánnu aj veterinárnu aplikáciu.

Iné školenia : 

Interný audítor podľa noriem ISO 9001:2015 a ISO 19011:2018,  Správna veľkodistribučná prax (SDP) – 2018 a Správna veľkodistribučná prax (SDP) – 2019 

Pravidelne publikuje odborné články pre odborno-informačný časopis „Lekárnik“ určený pre zdravotníckych pracovníkov oprávnených predpisovať a vydávať lieky. 

Prednášky : „Terapeutické použitie neregistrovaných liekov“ na vzdelávacom podujatí organizovanom nemocničnou lekárňou NÚSCH, a.s. a Sekciou nemocničných lekárnikov SLek a „Proces zabezpečenia neregistrovaných liekov„ na 27. kongrese nemocničného lekárenstva v Bratislave.
 

Školenia

Súbory cookie:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.