Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza

Konferencie

CeMS v spolupráci s ADL pre Vás pripravuje rôzne druhy konferencií. Tešiť sa na ne môžete v roku 2021. 

Zatiaľ si preštudujte širokú ponuku našich školení alebo služieb

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:

Sekretariát:

+421 46 547 49 68

 

Informácie ohľadom školení:

+421 908 345 320

cems@cems.sk

 

Informácie ohľadom systémov manažérstva:

+421 911 280 995

adrian.kubinec@cems.sk