Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza

ŠUKL inšpekcie

Vykonávame pomoc pri príprave na vstupnú ŠÚKL inšpekciu v zmysle požiadaviek SDP a prípravu na priebežnú ŠUKL inšpekciu distribútorov farmaceutických produktov.

Príprava na vstupnú ŠÚKL inšpekciu v zmysle GDP

Čaká Vás vstupná inšpekcia zo strany Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v zmysle požiadaviek Správnej distribučnej praxe? Vieme Vám pomôcť. Náš team odborníkov s dlhoročnou praxou v oblasti GDP pôsobiacich v najväčších veľkodistribučných spoločnostiach na SR trhu Vám poradí a pomôže s vypracovaním požadovanej dokumentácie.

Mám záujem Bližšie informácie