Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza

Príprava na vstupnú ŠÚKL inšpekciu v zmysle GDP

 

Čaká Vás vstupná inšpekcia zo strany Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v zmysle požiadaviek Správnej distribučnej praxe? Vieme Vám pomôcť.

Náš team odborníkov s dlhoročnou praxou v oblasti GDP pôsobiacich v najväčších veľkodistribučných spoločnostiach na SR trhu Vám poradí a pomôže s vypracovaním požadovanej dokumentácie.

 

Pomôžeme Vám s vypracovaním základných dokladov k vstupnej inšpekcii ŠÚKL v zmysle GDP:

Prevádzkový poriadok, súčasťou ktorého sú aj pracovné náplne pracovníkov, manipulácia s OPL v zmysle zákona č. 139/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a určenými látkami v zmysle zákona č. 331/2005 Z. z. (podľa rozsahu činnosti)
 
Hygienicko- sanitačný poriadok (rozpracovaný na jednotlivé miestnosti)

Zoznam štandardných pracovných postupov, popisujúcich jednotlivé činnosti v súvislosti so zaobchádzaním s liekmi

Pracovná náplň odborného zástupcu

Taktiež Vám vieme pomôcť zabezpečiť požadované doklady:

Súhlasný posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na pracovné priestory

Záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti
 

Súbory cookie:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.