Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza

Antikorupčné systémy

Korupcia je na Slovensku vážnym problémom, preto je výhodné nastaviť vo vašej spoločnosti funkčný protikorupčný systém, čím prispejete k ochrane dobrého mena vašej spoločnosti a vyhnete sa zmluvným pokutám. Zavedený protikorupčný systém chráni spoločnosť pred korupciou, pomáha ju identifikovať a dokázať v počiatočnom štádiu. Odhalenie a prevencia korupcie sú dôležité tiež z hľadiska ochrany reputácie spoločnosti, napríklad v súvislosti so získavaním zamestnancov alebo získaním výhody v tendroch. 

Súčasným trendom v biznise je realizovať transparentné a vierohodné obchodovanie. V praxi sa pri uzatváraní dohôd častejšie stanovujú v zmluvách špeciálne ustanovenia vyžadujúce zavedenie interných dokumentov upravujúcich transparentnosť, protikorupčné konanie a rovnako prijatie etického kódexu spoločnosti.

Na základe vyššie spomenutých výhod zo zavedenia protikorupčného systému a plnenia zákonných povinností týkajúcich sa zavedenia vnútorného systému preverovania oznámení ohľadom protispoločenskej činnosti a tiež ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej  činnosti (AML) je výhodné investovať do protikorupčného systému Vašej spoločnosti a urobiť Váš biznis transparentnejší, dôveryhodnejší a progresívnejší. 

Neváhajte nás kontaktovať, aby sme Vám pripravili ponuku šitú na mieru práve pre Vašu spoločnosť.

 

Whistleblowing / Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Vypracujeme Vám a následne implementujeme komplexný projekt podľa zákona č. 189/2023 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Mám záujem Bližšie informácie

Zodpovedná osoba – oznamovanie protispoločenskej činnosti

Naša spoločnosť Vám zabezpečí zodpovednú osobu podľa zákona č. 189/2023 alebo zaškolenie zodpovednej osoby podľa zákona č. 189/2023.

Mám záujem Bližšie informácie

AML (Anti-money laundering) – Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Povinné osoby v zmysle zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov majú povinnosť vypracovať program vlastnej činnosti.

Mám záujem Bližšie informácie

Súbory cookie:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.