Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza

Služby

Certifikácia manažérskych systémov ISO

Vykonávame externé audity systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001, ISO 13485 , environmentálnych  systémov manažérstva podľa ISO 14001, systémov manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001, systémov riadenia kontinuity podľa ISO 22301 a systémov manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001.

Mám záujem Bližšie informácie

ŠUKL inšpekcie

Vykonávame pomoc pri príprave na vstupnú ŠÚKL inšpekciu v zmysle požiadaviek SDP a prípravu na priebežnú ŠUKL inšpekciu distribútorov farmaceutických produktov.

Mám záujem Bližšie informácie

Školenia

Naši lektori Vám odovzdajú praktické skúsenosti a rokmi osvedčené know-how. Posúvame Vašich ľudí na vyššiu úroveň z hľadiska odborných znalostí, zručností a osobnostného rozvoja. Pravidelným zvyšovaním kompetencií Vašich zamestnancov dokážete dosiahnuť excelentné výsledky.

Mám záujem Bližšie informácie

Príprava a výkon špecifických auditov

Spoločnosť CeMS, s.r.o. zabezpečuje pomocou nestranných audítorov výkon špecifických auditov podľa Vami stanovených normatívnych, legislatívnych alebo zmluvných požiadaviek. Pomocou auditov si dokážete spraviť reálny obraz o aktuálnom stave, čo je jedným z podstatných faktorov pri rozhodovaní. Zároveň pomocou skúsených poradcov zabezpečujeme prípravu na úspešné absolvovanie špecifických auditov spolu s odstránením zistených odchýlok a nezhôd.

Mám záujem Bližšie informácie

Antikorupčné systémy

Korupcia je na Slovensku vážnym problémom, preto je výhodné nastaviť vo vašej spoločnosti funkčný protikorupčný systém, čím prispejete k ochrane dobrého mena vašej spoločnosti a vyhnete sa zmluvným pokutám. Zavedený protikorupčný systém chráni spoločnosť pred korupciou, pomáha ju identifikovať a dokázať v počiatočnom štádiu.

Mám záujem Bližšie informácie

Súbory cookie:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.