Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza

PhDr. Martin Zibrín, PhD., MBA

Vyštudoval riadenie ľudských zdrojov na UMB a Project Management and Financial Management na inštitúte IMSR. Pôsobil viac ako 12 rokov na kľúčových pozíciách v oblasti projektového manažmentu a podnikových nákupov a má za sebou viacero úspešne realizovaných projektov. Je odborníkom na psychologické vyjednávanie nákupcov a obchodníkov. Má vyše 10 rokov praxe vo vzdelávaní v oblasti služieb, 7 rokov zameraný na riadenie ľudských zdrojov, hlavne v oblastiach – Podnikový nákup, Leadership, Teambuilding a Project Managementu. Poradenstvo a koučing v sektore výroby, služieb, (stavebníctvo, hotelierstvo, ľudské zdroje), šport – realizované viaceré projekty zamerané najmä na zlepšovanie procesov, zvyšovanie motivácie. V súčasnosti spolupracuje s tromi zahraničnými inštitútmi MBA, kde prednáša Projektový manažment a Riadenie projektov. Prednáša Riadenie projektov v sociálnej práci na Vysokej škole zdravotníctva asociálnej práce sv. Alžbety, vedie bakalárske a diplomové práce zamerané na projekty v sociálnej práci. Píše odborné články o podnikovom nákupe, procesnom riadení a projektovom riadení pre viaceré portály. Medzi hlavné oblasti pôsobenia patria Projektový manažment a Tvorba a vedenie tímu, Leadership, Etiketa, Manažment podniku ČR, Marketing podniku ČR, Komunikácia, Tvorba a tútorovanie e-learningových programov a Manažér dnes, Etika pre spolupracovníkov v cestovnom ruchu a iné. Aktuálne pôsobí ako kouč a lektor v dlhodobých projektoch zameraných na zlepšovanie procesov, komunikáciu a zvyšovanie motivácie pracovníkov.

Profil lektora:

Vyštudoval riadenie ľudských zdrojov na UMB a Project Management and Financial Management na inštitúte IMSR. Pôsobí viac ako 12 rokov na kľúčových pozíciách v oblasti projektového manažmentu a podnikových nákupov a má za sebou viacero úspešne realizovaných projektov. Je odborníkom na psychologické vyjednávanie nákupcov a obchodníkov. Aktuálne pôsobí ako kouč a lektor v dlhodobých projektoch zameraných na zlepšovanie procesov, komunikáciu a zvyšovanie motivácie pracovníkov.

 

Odborná spôsobilosť:

V minulosti nadobudol certifikáty Projektový manažment (SR); Tvorba a vedenie tímu (SR); ABC podnikateľa (SR); Individuálny koučing – sebarozvoj (SR) a Certifikácia na Quality service coach I. (DE). Navštívil konferencie a zúčastnil sa stáži, ako sú Medzinárodná odborná konferencia „Korupcia – právne a ekonomické aspekty" príspevok "Aplikácia vedomostnej ekonomiky v boji proti korupcii a klientelizmu”; Celosvetová odborná konferencia „Servant Leadership Europe" – Amsterdam, Holandsko – príspevok – „Servant Leadership v podmienkach slovenského manažmentu" a Zahraničná stáž – Nemecko – Manažment v sociálnej sfére.

 

Skúsenosti:

10 ročná prax vo vzdelávaní v oblasti služieb, 7 rokov zameraný na riadenie ľudských zdrojov, hlavne v oblastiach – Podnikový nákup, Leadership, Teambuilding a Project Managementu. Poradenstvo a koučing v sektore výroby, služieb, (stavebníctvo, hotelierstvo, ľudské zdroje), šport – realizované viaceré projekty zamerané najmä na zlepšovanie procesov, zvyšovanie motivácie...

V súčasnosti spolupracuje s tromi zahraničnými inštitútmi MBA, kde prednáša Projektový manažment a Riadenie projektov. Prednáša Riadenie projektov v sociálnej práci na Vysokej škole zdravotníctva asociálnej práce sv. Alžbety, vedie bakalárske a diplomové práce zamerané na projekty v sociálnej práci.

Píše odborné články o podnikovom nákupe, procesnom riadení a projektovom riadení pre viaceré portály.

Medzi hlavné oblasti pôsobenia patria Projektový manažment a Tvorba a vedenie tímu, Leadership, Etiketa, Manažment podniku ČR, Marketing podniku ČR, Komunikácia, Tvorba a tútorovanie e-learningových programov a Manažér dnes, Etika pre spolupracovníkov v cestovnom ruchu a iné.

Referencie

Vyštudoval riadenie ľudských zdrojov na UMB a Project Management and Financial Management na inštitúte IMSR. Pôsobí viac ako 12 rokov na kľúčových pozíciách v oblasti projektového manažmentu a podnikových nákupov a má za sebou viacero úspešne realizovaných projektov. Aktuálne pôsobí ako kouč a lektor v dlhodobých projektoch zameraných na zlepšovanie procesov a zvyšovanie motivácie pracovníkov.
 

Súbory cookie:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.