Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza

Ingrid Ďuricová

20 rokov manažérskej praxe v oblasti riadenia systémov kvality a projektového riadenia v nemeckej a japonskej automotive korporácii ako aj v najväčšej slovenskej farmaceutickej obchodno-distribučnej spoločnosti. Pôsobila na pozícii TQM manažéra v japonskej Yazaki korporácii, kde vyše 12 rokov mala na starosti komplexné zabezpečenie systému kvality vo výrobe, implementáciu IATF 16949 vrátane riadenia teamu QRE inžinierov kvality, FMEA špecialistov, MSA /SPC /SQA /PPAP špecialistov, koordinátorov Kaizen/QCC zlepšovateľských medziodborových teamov využívajúcich QC tools, zavedenie špecifických požiadaviek 12 OEM výrobcov (Toyota, Ford, PSA, GM, Daimler AG, JLR atď.)  ako Tier 1 dodávateľ. Zároveň pôsobila aj ako korporátna lead audítorka v zmysle IATF 16949/ISO 9001/ISO 14001 pre 34 výrobných závodov, vývojových & zákazníckych centier v skupine YEL a bola projektovou manažérkou v rámci spoločnosti v Európe, organizovala zlepšovateľské súťaže teamov QCC v rámci Európy, úspešne implementovala Six Sigma Green Belt projekt v rámci výrobných závodov v Európe. Absolvovala množstvo tréningov a pracovných stáží v zahraničí zameraných na implementáciu a uplatňovanie metód v automobilovom priemysle (Japonsko: Toyota Production System, Kaizen systém, 5S systém, Nemecko: Ford Global 8D, Veľká Británia: IRCA ISO 9001 External Lead Assessor, APQP/PPAP, 12 QC Tools, Portugalsko: Project management atď.). Vyše 6 rokov pôsobila na pozícii manažéra kvality, projektového manažéra v spoločnosti Unipharma, kde implementovala nástroje kvality do praxe, riadila viaceré biznis projekty a viedla viaceré strategické workshopy.

Prednášky: “Kaizen Aktivity” na “5. ročníku Národného Fóra Produktivity Slovenskej Republiky” organizovaného Slovenským centrom produktivity v Žiline ako aj na “Národnej Konferencii Kvality”, organizovanom Akadémiou Produktivity a Inovácií v Ostrave, ČR. Prezentácie projektov “YSK QCC Kaizen Tímu” ako víťaza súťaže YEL na “Medzinárodnej QCC konferencii”  vo Y-City – Celosvetovej centrále YC, Tokyo,  Japonsko.  Publikovala pre odborný časopis “Produktivita” – “Ako sú japonské Kaizen metódy využívané v slovenských podmienkach” a v odbornom časopise “Lekárnik” – viaceré príspevky ohľadom zavádzania systému manažérstva kvality, procesného riadenia a GDP – Správnej veľkodistribučnej praxe.