Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza

Mgr. Katarína Tanciková

Úspešne vyštudovala Environmentálny Manažment na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici, odkedy mala možnosť nadobudnúť praktické skúsenosti v riadení systému kvality, environmentu, BOZP a projektovému riadeniu v nadnárodných spoločnostiach s rôznych odvetví (Ceragon Networsk s.r.o. - Lead Audítor pre IMS, ECCO a.s. - QA Manažér a Globálny korporátny audítor kvality, Environmentu a BOZP , MTS – Modern Technology Systems spol. s.r.o.  - Prevádzkový riaditeľ - riadenie požiadaviek integrovaného systému manažérstva pre všetky závody (Krivá, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica). V minulosti dodávateľsky auditovala rozličných dodávateľov kľúčových služieb (odpadové hospodárstvo, stavebné služby, papierenská výroba, účtovníctvo a BOZP) materiálov, najmä strategickí dodávatelia z tier 1,2 v EÚ (Nemecko, Veľká Británia, Taliansko) aj v Ázii (India, Indonézia). Celkovo má bohaté skúsenosti v segmentoch: chemické závody, výroba a spracovane textilných a iných materiálov, obalových materiálov, kovovýroba, výroba a spracovanie elektrozariadení, hliníku,  povrchová úprava kovov, výroba plastov a pod.  Ako projektový manažér riadila viaceré korporátne projekty so zameraním na implementáciu projektového riadenia pre zefektívnenie manažérskych systémov, vývoj a implementácia systému hodnotenia SQA u dodávateľov,  vývoj IT globálneho SW pre riadenie kvality (produktu, procesov) pre celú korporáciu – organizovala záverečný workshop k projektu v Singapure, implementáciu systému kvality u kľúčového dodávateľa v Ázii (India). Pôsobila aj ako vedúci audítor pre verifikáciu zhody s princípmi etického kódexu, ktorý pozostával zo základných smerníc OSN pre ochranu ľudských práv a medzinárodných pravidiel definovaných International Labor Organization. Lektorské skúsenosti nadobudla pri organizovaní interných vzdelávacích tréningov pre zamestnancov. V súčasnosti pôsobí ako lektor najmä pre oblasť metód využívaných v automotive a Language Coach.

Súbory cookie:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.