Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza

Certifikácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001

Norma ISO/IEC 27001 špecifikuje požiadavky na zostavenie, implementáciu, prevádzku, monitorovanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti. Cieľom normy je systematicky zabezpečiť aby nedošlo k narušeniu informačnej bezpečnosti organizácie a zamedziť tak vážnym finančným škodám alebo prípadným ťažkostiam straty dôvery organizácie.

Cieľom certifikácie je deklarovať:

 • Plnenie požiadaviek medzinárodnej normy ISO/IEC 27001.
 • Zavedenie systematického prístupu v oblasti bezpečnosti informácií v organizácií.
 • Zvýšenie bezpečnosti informácií a zamedzenie možným rizikám úniku informácií.

Úžitok pre zákazníka

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti vytvára predpoklady pre zlepšenie podmienok v nasledovných oblastiach:

Manažérske prínosy
 • Systematický prístup k manažérstvu informačnej bezpečnosti v rámci celej organizácie.
 • Jasné ciele a pravidlá pre zabezpečenie informácií organizácie.
 • Zavedenie systému neustáleho zlepšovania bezpečnosti informácií.
Informačná bezpečnosť
 • Definovanie rizík informačnej bezpečnosti.
 • Preverenie plnenia cieľov informačnej bezpečnosti.
 • Preverenie postupov a pravidiel pre zamedzenie úniku informácií.
 • Zvýšenie povedomia pracovníkov z pohľadu informačnej bezpečnosti.
Ekonomické prínosy
 • Zamedzenie ekonomických strát spôsobené únikom informácií.
 • Ochrana know - how organizácie.
Obchodné a marketingové prínosy
 • Zvyšovanie konkurencieschopnosti.
 • Zvýšenie dôveryhodnosti pre zákazníka.

Pridaná hodnota pre Vás

 • Oboznámenie vedenia o plnení požiadaviek normy a stave manažérstva bezpečnosti informácií.
 • Zistenie rizík a slabých miest v oblasti bezpečnosti informácií.
 • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti.
 • Zavedenie trvalého zlepšovania v oblasti bezpečnosti informácií.
 • Zameriavame sa na pridávanie konkrétnej ekonomickej hodnoty pre našich zákazníkov.

vzor certifikátu ISO 27001 od CeMS

Certifikát ISO 27001
do decembra 2017

vzor certifikátu ISO 27001 od CeMS

Certifikát ISO 27001
od decembra 2017

vzor certifikačnej známy ISO 27001 od CeMS

Certifikačná značka
ISO 27001

Súbory cookie:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.