Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza

Predstavujeme Vám Pharmaeducation by CeMS

KATEGÓRIA

Hľadáte odborné školenia ku GDP? 
Potrebujete sa dozvedieť ako efektívne implementovať požiadavky v zmysle GDP / ISO 9001 / ISO 13485 / HACCP od najskúsenejších odborníkov z praxe? 

Rozbiehame pre Vás nové odborné školenia a komplexné služby v oblasti GDP: Nová platforma PharmaEducation by CeMS v spolupráci s asociáciou ADL!

 

 

Spoločnosť CeMS s.r.o. sa od 1. októbra 2020 stala pridruženým členom Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL). 

Odborné partnerstvo oboch subjektov je postavené na stabilných základoch spojenia profesionálov so silným potenciálom vzájomnej odbornej podpory v oblasti zdravotníctva. 

ADL združuje celý liekový reťazec od výrobcov liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok, cez distribúciu liekov až po majiteľov lekární.  So svojou 28 ročnou históriou je najstarším záujmovým združením, so širokým odborným profesijným zameraním orientovaným na zdravotníctvo a liekovú politiku a zároveň je koordinátorom a iniciátorom legislatívnych zmien v oblasti zdravotníctva na Slovensku. 

Partnerstvo ADL so spoločnosťou CeMS, ktorá vyše 16 rokov pôsobí v oblasti certifikácie systémov manažérstva kvality, odborných školení a poradenských činností umožňuje prepojiť dlhoročné vzájomné skúsenosti a vytvára priestor na zvyšovanie kvality procesov v rámci jednotlivých zdravotníckych subjektov a implementáciu nových rozvojových projektov s cieľom zabezpečiť ich zdravé a efektívne fungovanie.

 

Na našej novej platforme Pharmaeducation by CeMS nájdete viaceré nodbé odborné školenia a kurzy zamerané najmä na oblasť GDP, market access pričom v spolupráci s asociáciou ADL budeme v budúcnosti organizovať aj odborné semináre a konferencie zamerané na farmaceutický priemysel. 

 

Viacej informácií nájdete na našej stránke pharmaeducation.sk.

Podobné články

Bezpečná distribúcia vakcín a očkovanie je výzva na celý rok 2021

KATEGÓRIA

V súvislosti so spomínanou aktuálnou pandemickou situáciu sa na prelome rokov stala veľkou výzvou práve distribúcia vakcín na boj proti ochoreniu COVID-19. Prvé, zatiaľ podmienečne schválené vakcíny zo strany Európskej liekovej agentúry,  si totiž vyžadujú extrémne nízku teplotu tak pri preprave, ako aj pri skladovaní.

Dozvedieť sa viac

Zdravotnícky systém v čase koronakrízy funguje len vďaka vzájomnej lojalite a viere v poslanie

KATEGÓRIA

Núdzový stav vyhlásený v rámci prvej, aj druhej vlny pandémie na Slovensku postavil zdravotníkov do situácie, na ktorú takpovediac nikto nemá „vypísaný recept“. A tak prichádzajú na rad individuálne, neraz kreatívne riešenia, ako zabezpečiť pre slovenských pacientov dostupnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť a dostatok liekov.

Dozvedieť sa viac

Market access pravidlá pre farmaceutické spoločnosti - ako sa nestratiť v legislatíve pri vstupe na SR trh?

KATEGÓRIA

PharmaEducation by CeMS v spolupráci s odborníkmi z M&C Consulting pre Vás pripravili komplexné moduly vzdelávania. V oblasti market access poskytujeme služby pre lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a špeciálny zdravotnícky materiál v súlade s platnou legislatívou a metodickými usmerneniami.

Dozvedieť sa viac

Top 10 najčastejších nezhôd zistených počas externých auditov a inšpekcií GDP

KATEGÓRIA

Každý z nás si už určite prešiel viac či menej náročným auditom týkajúcim sa overenia dodržiavania a efektívnej implementácie zásad Správnej veľkodistribučnej praxe (Good distribution practice – ďalej len GDP) pri manipulácii s liekmi. Lepšie je byť pripravený ako zaskočený.

Dozvedieť sa viac

Newsletter