Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza

Predstavujeme Vám Pharmaeducation by CeMS

KATEGÓRIA

Hľadáte odborné školenia ku GDP? 
Potrebujete sa dozvedieť ako efektívne implementovať požiadavky v zmysle GDP / ISO 9001 / ISO 13485 / HACCP od najskúsenejších odborníkov z praxe? 

Rozbiehame pre Vás nové odborné školenia a komplexné služby v oblasti GDP: Nová platforma PharmaEducation by CeMS v spolupráci s asociáciou ADL!

 

 

Spoločnosť CeMS s.r.o. sa od 1. októbra 2020 stala pridruženým členom Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL). 

Odborné partnerstvo oboch subjektov je postavené na stabilných základoch spojenia profesionálov so silným potenciálom vzájomnej odbornej podpory v oblasti zdravotníctva. 

ADL združuje celý liekový reťazec od výrobcov liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok, cez distribúciu liekov až po majiteľov lekární.  So svojou 28 ročnou históriou je najstarším záujmovým združením, so širokým odborným profesijným zameraním orientovaným na zdravotníctvo a liekovú politiku a zároveň je koordinátorom a iniciátorom legislatívnych zmien v oblasti zdravotníctva na Slovensku. 

Partnerstvo ADL so spoločnosťou CeMS, ktorá vyše 16 rokov pôsobí v oblasti certifikácie systémov manažérstva kvality, odborných školení a poradenských činností umožňuje prepojiť dlhoročné vzájomné skúsenosti a vytvára priestor na zvyšovanie kvality procesov v rámci jednotlivých zdravotníckych subjektov a implementáciu nových rozvojových projektov s cieľom zabezpečiť ich zdravé a efektívne fungovanie.

 

Na našej novej platforme Pharmaeducation by CeMS nájdete viaceré nodbé odborné školenia a kurzy zamerané najmä na oblasť GDP, market access pričom v spolupráci s asociáciou ADL budeme v budúcnosti organizovať aj odborné semináre a konferencie zamerané na farmaceutický priemysel. 

 

Viacej informácií nájdete na našej stránke pharmaeducation.sk.

Školenia z rovnakej oblasti

:(

Podobné články

Ako zastaviť korupciu?

KATEGÓRIA

Pokiaľ zamestnanec počas práce zistí nejakú protizákonnú činnosť mal by takúto činnosť v dobrej viere nahlásiť svojmu zamestnávateľovi. Ako funguje systém nahlasovania? Je zamestnanec dostatočne chránený? Existuje bezpečný systém nahlasovania? Viac v našom článku.

Dozvedieť sa viac

Vyšla norma ISO/IEC 27001:2022! Čo môžeme očakávať od novej revízie ISO/IEC 27001?

KATEGÓRIA

25. októbra 2022 vyšla nová verzia ISO/IEC 27001:2022! (aktuálna verzia bola publikovaná v roku 2013). Organizácie, ktoré sa zameriavajú na systematický prístup k riadeniu informačnej bezpečnosti, už iste zaregistrovali túto novinku. ISO/IEC 27002 je opäť navrhnutá tak, aby poskytovala rámec pre riadenie bezpečnosti informácií (podobne ako, napríklad: NIST CSF).

Dozvedieť sa viac

Odborný zástupca pri veľkodistribúcii liekov

KATEGÓRIA

Zákon o liekoch č. 362/2011 definuje jednu zo základných požiadaviek pre veľkodistribútorov liekov: § 18 Povinnosti držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov

Dozvedieť sa viac

Teplota – najkritickejší faktor ovplyvňujúci kvalitu liekov

KATEGÓRIA

Každý liek obsahuje jednu prípadne viac účinných látok, ktoré vykazujú stabilitu počas deklarovanej doby a za presne stanovených podmienok. Pri nedodržaní týchto kritérií liek stráca svoju účinnosť, znižuje sa jeho kvalita a bezpečnosť, čím je v ohrození aj život pacienta. Najviac v ohrození čo sa týka nedodržania teplotných podmienok sú termolabilné lieky.

Dozvedieť sa viac

Newsletter

Súbory cookie:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.