Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza

Zdravotnícky systém v čase koronakrízy funguje len vďaka vzájomnej lojalite a viere v poslanie

KATEGÓRIA


 

Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL), ako jediná asociácia na Slovensku, ktorá združuje subjekty pôsobiace v rámci celého zdravotníckeho reťazca, disponuje v čase tzv. koronakrízy výhodou rýchlej výmeny informácií. A práve informácie a včas prijaté opatrenia zo strany jednotlivých zdravotníckych spoločností a subjektov sú v tomto období cenným atribútom. 
Núdzový stav vyhlásený v rámci prvej, aj druhej vlny pandémie na Slovensku postavil zdravotníkov do situácie, na ktorú takpovediac nikto nemá „vypísaný recept“. A tak prichádzajú na rad individuálne, neraz kreatívne riešenia, ako zabezpečiť pre slovenských pacientov dostupnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť a dostatok liekov. V rámci prvej vlny boli do prvej línie, nie z vlastnej vôle, postavení najmä lekárnici. Lekárne ostávali otvorené aj v čase, keď mnohé ambulancie zostali z rôznych príčin zatvorené. A to platí dodnes. A tak lekárnici museli zvládať problém so zníženou dostupnosťou liekov, či výživových doplnkov a chytiť sa úlohy výrobcov rôznych dezinfekčných roztokov. Spolu s distribučnými spoločnosťami riešili a riešia priebežné zabezpečovanie ochranných zdravotníckych pomôcok a popri bežnej činnosti musia tiež zvládať každodenné zabezpečovanie nadštandardných hygienických opatrení. 

 

Hlavne nech sú ľudia a my už si poradíme

V rámci tzv. druhej vlny sa jedným z hlavných problémov stáva eliminovanie dopadov výpadku ľudí. Obavy so sebou prinieslo najmä plošné testovanie obyvateľstva a súvisiace opatrenia štátu súvisiace s obmedzením pohybu ľudí. Vzhľadom na množstvo nejasností tak boli aj jednotlivé spoločnosti pôsobiace v oblasti zdravotníctva postavené do situácie, kedy do poslednej chvíle neboli definované jasné pravidlá vyplývajúce napríklad z následnej kontroly certifikátov o negativite jednotlivca, s tým spojeným dodržaním pravidiel ochrany osobných údajov a súvisiacich pracovno-právnych otázok, t. j. či napríklad zamestnávateľ môže postihovať neúčasť zamestnanca na „dobrovoľnom“ testovaní, ak ho jeho neúčasť automaticky presunie do karantény a spôsobí jeho výpadok v práci. Vzhľadom na chaotickosť informácií preto mnohé spoločnosti pristúpili k zadaniu právnych analýz na vlastné náklady. Práve dostatok ľudí, nielen v distribučných spoločnostiach je a bude pre plynulé udržanie zásobovacieho reťazca kľúčové. Spoločnosti preto paralelne sústredia svoju pozornosť na vytváranie záložných tímov, zaúčanie administratívnych pracovníkov na prácu v skladoch, či iné činnosti a samozrejme nábor brigádnikov. Výrobcovia, atakovaní zvýšeným dopytom, sú na tom podobne a lekárnici vyvíjajú priebežne úsilie, aby zabezpečili chod svojich prevádzok tak, aby v nich neochoreli ich zamestnanci, ani pacienti. A to nielen z dôvodu nákazy, ale aj nadmerného psychického a fyzické zaťaženia.

 

Jednu malú radu Ti dám, poraď si sám

Časť refrénu piesne M. Žbirku presne odzrkadľuje skúsenosti členov ADL v súvislosti s podporou štátu v týchto ťažkých časoch. „Pomoc? Nebola žiadna. Museli sme si jednoducho poradiť sami alebo „Osobne sme nezaznamenali z tejto strany žiadnu pomoc." Slovensko súčasnú situáciu zvláda nie vďaka opatreniam vlády, ale napriek nim. A tak, ako tomu bolo doposiaľ v každých zložitých časoch, preukázala sa dobrá DNA slovenského naturelu, v schopnosti ľudí zomknúť sa v ťažkých chvíľach a dokázať aj nemožné. A to aj keď zdravotníci ešte stále čakajú na výplatu odmien za nasadenie v prvej vlne a lekárnici sa dodnes nedočkali napriek prudko rastúcim nákladom ani základnej podpory vo forme zabezpečenia hygienických ochranných prostriedkov na náklady štátu. Náklady ďalej stúpajú, marže zostávajú nezmenené. Subjekty pôsobiace v zdravotníckom reťazci priebežne nakupujú ochranné pomôcky, dezinfekcie, montujú priečky tam, kde dochádza k bezprostrednému styku so zákazníkmi, kupujú germicídne žiariče, zabezpečujú priebežnú sanitáciu priestorov, posilňujú online komunikačné platformy a popri tom naďalej zabezpečujú svoj plynulý chod. Aj vďaka individuálnemu nasadeniu a priebežnému toku informácii členovia ADL dnes nezaznamenávajú väčšie problémy v rámci svojho fungovania.  Jednoducho nie je čas sťažovať sa. Každý robí a pomáha, ako je to len možné s akceptáciou faktu,  že hektická doba so sebou prináša hektické požiadavky na všetkých. 

 

Všetko zlé je na niečo dobré

Priebežné zvládanie pandemickej situácie na strane výrobcov, distribučných spoločností a lekární potvrdzuje, že aj zlé obdobia prinášajú pozitívne momenty. V rámci lekární je to napríklad jednoznačné potvrdenie ich opodstatnenosti, ako stabilného prvku v systéme prvého kontaktu. Koronavirová pandémia preukázala, že lekárne sú najdostupnejšie a najspoľahlivejšie zdravotnícke zariadenia v štáte. A to napriek nízkym maržám a tlaku na úhradu všetkých inovácii, s ktorými štát príde, z vlastného vrecka. Potvrdila sa nezastupiteľná úloha lekární a lekárnikov v slovenskom zdravotníctve. Lekárne však rovnako, ako ďalšie subjekty v zdravotníckom reťazci očakávajú aj možnosť spoľahnúť sa na pomoc zo strany štátu v krízových situáciách. A ak zvládneme túto krízu, Slovensko bude stáť pred oprášenými, starými, ale aj úplne novými úlohami. Ani zdravotnícke subjekty nezamestnávajú nadľudí, ktorí nesmú byť chorí a ich podnikateľská činnosť neznamená nevyčerpateľné zdroje financií. Majú právo očakávať jasné pravidlá zo strany štátu a právo dostávať jasne komunikované opatrenia. Sú súčasťou systému, ktorý je odkázaný na vzájomnú komunikáciu. O to viac v dobe, v rámci ktorej práve flexibilná odborná výmena názorov môže viesť k najlepším riešeniam, pre každého z nás. Pretože každý z nás sa môže kedykoľvek stať pacientom a spadnúť nedobrovoľne do siete zdravotného systému. Aj po polročných skúsenostiach s bezprecedentnou situáciou tak ostáva otvorená otázka: „Ako ďalej?!“. 

 

Článok vznikol v spolupráci s Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL).

 

 

Školenia z rovnakej oblasti

:(

Podobné články

Svetový deň whistleblowerov - Akí sú najznámejší oznamovatelia?

KATEGÓRIA

Svetový deň whistleblowerov sa oslavuje 23. júna. Je to deň, kedy si pripomíname a podporujeme snahu whistleblowerov a ich dôležitú úlohu v odhaľovaní korupcie. Akí sú najznámejší oznamovatelia a čo pomohli odhaliť?

Dozvedieť sa viac

Norma ISO / IEC 17025 zabezpečí Vášmu laboratóriu exkluzivitu!

KATEGÓRIA

ISO / IEC 17025 je norma, ktorá sa vzťahuje na laboratóriá rôznych odvetví a zabezpečuje, že sú v praxi dodržiavané štandardy pre laboratórne testovanie a kalibráciu.

Dozvedieť sa viac

Nový systém na nahlasovanie nekalých praktík – Nahlas.to!

Pre všetky organizácie nad 50 zamestnancov a orgány verejnej moci, ktoré zamestnávajú viac ako 5 zamestnancov sme vypracovali komplexný program na plnenie legislatívy v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zverte sa do rúk odborníkov a získajte silný nástroj na upozorňovanie na nezákonné alebo neetické konanie!

Dozvedieť sa viac

Spoločnosť CeMS podporuje cez Vianoce aj 4-nohých miláčikov bez domova

KATEGÓRIA

Sme zástancom, že každý by mal nájsť svoj darček pod stromčekom. Tento rok naša spoločnosť CeMS vybrala v rámci Vianočnej pomoci 4-nohých miláčikov bez domova. Konkrétne išla pomoc v hodnote 600€ pre 3 vybrané združenia, ktoré zabezpečujú dočasnú alebo dlhodobú starostlivosť pre psov a mačky. 

Dozvedieť sa viac

Newsletter

Súbory cookie:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.