Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza

Zdravotnícky systém v čase koronakrízy funguje len vďaka vzájomnej lojalite a viere v poslanie

KATEGÓRIA


 

Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL), ako jediná asociácia na Slovensku, ktorá združuje subjekty pôsobiace v rámci celého zdravotníckeho reťazca, disponuje v čase tzv. koronakrízy výhodou rýchlej výmeny informácií. A práve informácie a včas prijaté opatrenia zo strany jednotlivých zdravotníckych spoločností a subjektov sú v tomto období cenným atribútom. 
Núdzový stav vyhlásený v rámci prvej, aj druhej vlny pandémie na Slovensku postavil zdravotníkov do situácie, na ktorú takpovediac nikto nemá „vypísaný recept“. A tak prichádzajú na rad individuálne, neraz kreatívne riešenia, ako zabezpečiť pre slovenských pacientov dostupnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť a dostatok liekov. V rámci prvej vlny boli do prvej línie, nie z vlastnej vôle, postavení najmä lekárnici. Lekárne ostávali otvorené aj v čase, keď mnohé ambulancie zostali z rôznych príčin zatvorené. A to platí dodnes. A tak lekárnici museli zvládať problém so zníženou dostupnosťou liekov, či výživových doplnkov a chytiť sa úlohy výrobcov rôznych dezinfekčných roztokov. Spolu s distribučnými spoločnosťami riešili a riešia priebežné zabezpečovanie ochranných zdravotníckych pomôcok a popri bežnej činnosti musia tiež zvládať každodenné zabezpečovanie nadštandardných hygienických opatrení. 

 

Hlavne nech sú ľudia a my už si poradíme

V rámci tzv. druhej vlny sa jedným z hlavných problémov stáva eliminovanie dopadov výpadku ľudí. Obavy so sebou prinieslo najmä plošné testovanie obyvateľstva a súvisiace opatrenia štátu súvisiace s obmedzením pohybu ľudí. Vzhľadom na množstvo nejasností tak boli aj jednotlivé spoločnosti pôsobiace v oblasti zdravotníctva postavené do situácie, kedy do poslednej chvíle neboli definované jasné pravidlá vyplývajúce napríklad z následnej kontroly certifikátov o negativite jednotlivca, s tým spojeným dodržaním pravidiel ochrany osobných údajov a súvisiacich pracovno-právnych otázok, t. j. či napríklad zamestnávateľ môže postihovať neúčasť zamestnanca na „dobrovoľnom“ testovaní, ak ho jeho neúčasť automaticky presunie do karantény a spôsobí jeho výpadok v práci. Vzhľadom na chaotickosť informácií preto mnohé spoločnosti pristúpili k zadaniu právnych analýz na vlastné náklady. Práve dostatok ľudí, nielen v distribučných spoločnostiach je a bude pre plynulé udržanie zásobovacieho reťazca kľúčové. Spoločnosti preto paralelne sústredia svoju pozornosť na vytváranie záložných tímov, zaúčanie administratívnych pracovníkov na prácu v skladoch, či iné činnosti a samozrejme nábor brigádnikov. Výrobcovia, atakovaní zvýšeným dopytom, sú na tom podobne a lekárnici vyvíjajú priebežne úsilie, aby zabezpečili chod svojich prevádzok tak, aby v nich neochoreli ich zamestnanci, ani pacienti. A to nielen z dôvodu nákazy, ale aj nadmerného psychického a fyzické zaťaženia.

 

Jednu malú radu Ti dám, poraď si sám

Časť refrénu piesne M. Žbirku presne odzrkadľuje skúsenosti členov ADL v súvislosti s podporou štátu v týchto ťažkých časoch. „Pomoc? Nebola žiadna. Museli sme si jednoducho poradiť sami alebo „Osobne sme nezaznamenali z tejto strany žiadnu pomoc." Slovensko súčasnú situáciu zvláda nie vďaka opatreniam vlády, ale napriek nim. A tak, ako tomu bolo doposiaľ v každých zložitých časoch, preukázala sa dobrá DNA slovenského naturelu, v schopnosti ľudí zomknúť sa v ťažkých chvíľach a dokázať aj nemožné. A to aj keď zdravotníci ešte stále čakajú na výplatu odmien za nasadenie v prvej vlne a lekárnici sa dodnes nedočkali napriek prudko rastúcim nákladom ani základnej podpory vo forme zabezpečenia hygienických ochranných prostriedkov na náklady štátu. Náklady ďalej stúpajú, marže zostávajú nezmenené. Subjekty pôsobiace v zdravotníckom reťazci priebežne nakupujú ochranné pomôcky, dezinfekcie, montujú priečky tam, kde dochádza k bezprostrednému styku so zákazníkmi, kupujú germicídne žiariče, zabezpečujú priebežnú sanitáciu priestorov, posilňujú online komunikačné platformy a popri tom naďalej zabezpečujú svoj plynulý chod. Aj vďaka individuálnemu nasadeniu a priebežnému toku informácii členovia ADL dnes nezaznamenávajú väčšie problémy v rámci svojho fungovania.  Jednoducho nie je čas sťažovať sa. Každý robí a pomáha, ako je to len možné s akceptáciou faktu,  že hektická doba so sebou prináša hektické požiadavky na všetkých. 

 

Všetko zlé je na niečo dobré

Priebežné zvládanie pandemickej situácie na strane výrobcov, distribučných spoločností a lekární potvrdzuje, že aj zlé obdobia prinášajú pozitívne momenty. V rámci lekární je to napríklad jednoznačné potvrdenie ich opodstatnenosti, ako stabilného prvku v systéme prvého kontaktu. Koronavirová pandémia preukázala, že lekárne sú najdostupnejšie a najspoľahlivejšie zdravotnícke zariadenia v štáte. A to napriek nízkym maržám a tlaku na úhradu všetkých inovácii, s ktorými štát príde, z vlastného vrecka. Potvrdila sa nezastupiteľná úloha lekární a lekárnikov v slovenskom zdravotníctve. Lekárne však rovnako, ako ďalšie subjekty v zdravotníckom reťazci očakávajú aj možnosť spoľahnúť sa na pomoc zo strany štátu v krízových situáciách. A ak zvládneme túto krízu, Slovensko bude stáť pred oprášenými, starými, ale aj úplne novými úlohami. Ani zdravotnícke subjekty nezamestnávajú nadľudí, ktorí nesmú byť chorí a ich podnikateľská činnosť neznamená nevyčerpateľné zdroje financií. Majú právo očakávať jasné pravidlá zo strany štátu a právo dostávať jasne komunikované opatrenia. Sú súčasťou systému, ktorý je odkázaný na vzájomnú komunikáciu. O to viac v dobe, v rámci ktorej práve flexibilná odborná výmena názorov môže viesť k najlepším riešeniam, pre každého z nás. Pretože každý z nás sa môže kedykoľvek stať pacientom a spadnúť nedobrovoľne do siete zdravotného systému. Aj po polročných skúsenostiach s bezprecedentnou situáciou tak ostáva otvorená otázka: „Ako ďalej?!“. 

 

Článok vznikol v spolupráci s Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL).

 

 

Podobné články

Bezpečná distribúcia vakcín a očkovanie je výzva na celý rok 2021

KATEGÓRIA

V súvislosti so spomínanou aktuálnou pandemickou situáciu sa na prelome rokov stala veľkou výzvou práve distribúcia vakcín na boj proti ochoreniu COVID-19. Prvé, zatiaľ podmienečne schválené vakcíny zo strany Európskej liekovej agentúry,  si totiž vyžadujú extrémne nízku teplotu tak pri preprave, ako aj pri skladovaní.

Dozvedieť sa viac

Predstavujeme Vám Pharmaeducation by CeMS

KATEGÓRIA

Hľadáte odborné školenia ku GDP? Potrebujete sa dozvedieť ako efektívne implementovať požiadavky v zmysle GDP / ISO 9001 / ISO 13485 / HACCP od najskúsenejších odborníkov z praxe? Rozbiehame pre Vás nové odborné školenia a komplexné služby v oblasti GDP: Nová platforma PharmaEducation by CeMS v spolupráci s asociáciou ADL!

Dozvedieť sa viac

Market access pravidlá pre farmaceutické spoločnosti - ako sa nestratiť v legislatíve pri vstupe na SR trh?

KATEGÓRIA

PharmaEducation by CeMS v spolupráci s odborníkmi z M&C Consulting pre Vás pripravili komplexné moduly vzdelávania. V oblasti market access poskytujeme služby pre lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a špeciálny zdravotnícky materiál v súlade s platnou legislatívou a metodickými usmerneniami.

Dozvedieť sa viac

Top 10 najčastejších nezhôd zistených počas externých auditov a inšpekcií GDP

KATEGÓRIA

Každý z nás si už určite prešiel viac či menej náročným auditom týkajúcim sa overenia dodržiavania a efektívnej implementácie zásad Správnej veľkodistribučnej praxe (Good distribution practice – ďalej len GDP) pri manipulácii s liekmi. Lepšie je byť pripravený ako zaskočený.

Dozvedieť sa viac

Newsletter