Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza

Odborný zástupca pri veľkodistribúcii liekov

KATEGÓRIA

Zákon o liekoch č. 362/2011 definuje jednu zo základných požiadaviek pre veľkodistribútorov liekov:

§ 18 Povinnosti držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov

(1) Držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov je povinný

g) určiť odborného zástupcu zodpovedného za veľkodistribúciu liekov,

Každý veľkoobchodný distribútor musí určiť zodpovednú osobu. Táto osoba musí mať požadovanú kvalifikáciu, čo podľa platnej slovenskej legislatívy znamená, že takouto osobou môže byť iba farmaceut. Ďalej by mala mať zodpovedajúce spôsobilosti a skúsenosti, ako aj znalosti procesov distribúcie liekov a mala by mať absolvovanú odbornú prípravu v oblasti SDP.

Odborný zástupca musí byť v pracovnom pomere k držiteľovi povolenia na veľkodistribúciu liekov, musí mať detailne vypracovaný popis pracovnej funkcie. Medzi základné povinnosti patrí, aby odborný zástupca:

  • Zaviedol a udržiaval systém kvality liekov
  • Zaviedol a udržiaval systém vzdelávania pracovníkov do procesov SDP
  • Spolupracovala a koordinoval proces stiahnutia prípravkov z trhu
  • Zabezpečil riešenie reklamácii zo strany zákazníkov, rozhodol o vrátení reklamovaných liekov späť do predajných zásob
  • Schvaľoval všetkých dodávateľov aj odberateľov veľkodistribútora, rovnako aj všetky činnosti vykonávané externými spoločnosťami (subdodávateľské činnosti)
  • Pravidelne vykonával samoinšpekcie
  • Komunikoval a spolupracoval s regulačnými orgánmi
  • Zviedol systém zberu a spracovania hlásení nežiadúcich účinkov liekov
  • Podával pravidelné hlásenia štátnym orgánom podľa platných legislatívnych požiadaviek
  • .....a mnoho ďalších

Pozor: odborný zástupca niektoré z týchto činností môže delegovať, nie však povinnosti!!!

Netreba tiež zabúdať, že aj ostatní pracovníci podieľajúci sa na činnostiach veľkoobchodnej distribúcie musia absolvovať odbornú prípravu zameranú na základné procesy SDP. Pracovníci musia absolvovať vstupné a priebežné školenia podľa svojho pracovného zamerania Každé školenie musí byť zdokumentované a vyhodnotené. Teda je nutné taktiež pripraviť aj krátky test, ktorý preverí zamestnancov ako porozumeli hlavným procesom.

Od 1.1.2022 platí Novela zákona o liekoch, ktorou sa zmenili aj požiadavky na odborného zástupcu, konkrétne:

Odborný zástupca je fyzická osoba zodpovedá za odborné vykonávanie činnosti, na ktorú bolo povolenie vydané. Jedna osoba môže vykonávať činnosť odborného zástupcu len na jednom mieste výkonu činnosti; to neplatí pre odborného zástupcu držiteľa povolenia s dvomi miestami výkonu činnosti, ak prevádzkové časy v miestach výkonu činnosti nie sú v rovnakom čase, ak osobitný predpis neustanovuje inak. To znamená, že 1 odborný zástupca môže vykonávať činnosť odborných zástupcov iba u 1 veľkodistribútora.

Viac o činností, povinnostiach a zodpovedností odborných zástupcov pre veľkodistribúciu liekov sa dozviete počas Správna distribučná prax (SDP/GDP) vo farmaceutickom priemysle

 

Školenia z rovnakej oblasti

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
23.09.2024 - 24.09.2024 + 1

Podobné články

Svetový deň whistleblowerov - Akí sú najznámejší oznamovatelia?

KATEGÓRIA

Svetový deň whistleblowerov sa oslavuje 23. júna. Je to deň, kedy si pripomíname a podporujeme snahu whistleblowerov a ich dôležitú úlohu v odhaľovaní korupcie. Akí sú najznámejší oznamovatelia a čo pomohli odhaliť?

Dozvedieť sa viac

Norma ISO / IEC 17025 zabezpečí Vášmu laboratóriu exkluzivitu!

KATEGÓRIA

ISO / IEC 17025 je norma, ktorá sa vzťahuje na laboratóriá rôznych odvetví a zabezpečuje, že sú v praxi dodržiavané štandardy pre laboratórne testovanie a kalibráciu.

Dozvedieť sa viac

Nový systém na nahlasovanie nekalých praktík – Nahlas.to!

Pre všetky organizácie nad 50 zamestnancov a orgány verejnej moci, ktoré zamestnávajú viac ako 5 zamestnancov sme vypracovali komplexný program na plnenie legislatívy v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zverte sa do rúk odborníkov a získajte silný nástroj na upozorňovanie na nezákonné alebo neetické konanie!

Dozvedieť sa viac

Spoločnosť CeMS podporuje cez Vianoce aj 4-nohých miláčikov bez domova

KATEGÓRIA

Sme zástancom, že každý by mal nájsť svoj darček pod stromčekom. Tento rok naša spoločnosť CeMS vybrala v rámci Vianočnej pomoci 4-nohých miláčikov bez domova. Konkrétne išla pomoc v hodnote 600€ pre 3 vybrané združenia, ktoré zabezpečujú dočasnú alebo dlhodobú starostlivosť pre psov a mačky. 

Dozvedieť sa viac

Newsletter

Súbory cookie:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.