Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza

LEAN Management

Najbližší termín: 04.04.2024 - 05.04.2024
Miesto konania: Online
Dĺžka: 2 dni (8:00 - 14:00)
Cena: 359,00 € bez DPH / osoba

Ciele kurzu

Cieľom kurzu je získať všeobecný prehľad o LEAN metodológii a používaných technikách.  Účastníci sa naučia systematicky rozmýšľať v terminológii LEAN a osvoja si metodiku DMAIC ako aj nástroje na znižovanie plytvaní v procesoch. Použitím osvedčených metód v praxi, je možné zvýšiť produktivitu, znížiť prestoje a dosiahnuť spokojnosť zákazníkov. V priebehu kurzu budú praktické ukážky základných metód používaných v oblasti LEAN Managementu.

Obsahová náplň kurzu

 • Úvod do LEAN Managementu
 • Popis a analýza procesov z hľadiska pridanej hodnoty a identifikácie strát
 • Snímka dňa pre určenie spotreby času na jednotlivé operácie
 • DMAIC cyklus (Define, Measure, Analyze, Improve, Control)
 • Nástroje LEAN Managementu: 5S, VOC, SMED, Poka Yoke, Kanban - Pull System, Best Practice
 • Vizualizácia ako prevencia vzniku chýb, dashboard, KPI
 • Pravidelné riešenie problémov priamo v prevádzke (pri vnútrofiremných školeniach)
 • Štandardizácia pracovných postupov - určenie poradia úkonov SOP
 • Filozofia KAIZEN
 • 8 typov plytvania (TIMWOODI)
 • Mapovanie TO BE procesu
 • Postup implementácie LEAN Managementu - kritické faktory a ich analýza
 • Praktické cvičenia a ukážky uplatnenia jednotlivých metód

Termíny

Typ Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Lektor Cena
Online školenie
27.03.2024 - 28.03.2024
2 dni 8:00 - 14:00
Online
590,00 €
708,00 € s DPH
Prihlásiť
Online školenie
04.04.2024 - 05.04.2024
2 dni 8:00 - 14:00
Online
359,00 €
430,80 € s DPH
Prihlásiť
Online školenie
06.06.2024 - 07.06.2024
2 dni 8:00 - 14:00
Online
359,00 €
430,80 € s DPH
Prihlásiť
Online školenie
10.07.2024 - 11.07.2024
2 dni 8:00 - 14:00
Online
590,00 €
708,00 € s DPH
Prihlásiť
Online školenie
08.08.2024 - 09.08.2024
2 dni 8:00 - 14:00
Online
359,00 €
430,80 € s DPH
Prihlásiť
Online školenie
02.10.2024 - 03.10.2024
2 dni 8:00 - 14:00
Online
590,00 €
708,00 € s DPH
Prihlásiť
Online školenie
24.10.2024 - 25.10.2024
2 dni 8:00 - 14:00
Online
359,00 €
430,80 € s DPH
Prihlásiť
Online školenie
05.12.2024 - 06.12.2024
2 dni 8:00 - 14:00
Online
359,00 €
430,80 € s DPH
Prihlásiť
Online školenie
17.12.2024 - 18.12.2024
2 dni 8:00 - 14:00
Online
590,00 €
708,00 € s DPH
Prihlásiť
Firemné školenie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie
Na vyžiadanie
Vyžiadať
ponuku
+421 908 345 320 Otázka ku školeniu

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
Akreditované školenie
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
11.04.2024 + 8

Súbory cookie:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.