Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza

Riadenie a optimalizácia zásob v distribúcii farmaceutických produktov

Najbližší termín: 12.05.2021
Miesto konania: Online
Dĺžka: 1 deň (8:00 - 12:00)
Cena: 294,00 € bez DPH / osoba

Ciele kurzu

Predstavenie súvislostí a faktorov ovplyvňujúcich rozhodovací proces určenia optimálnej výšky zásob tovaru. Širokospektrálny pohľad dopadu vplyvov zo strany legislatívy, trhu, logistických a obchodných pravidiel v rámci farmaceutickej veľkodistribúcie. Predstavenie základných nástrojov na sledovanie zdravia existujúcich zásob jednotlivých produktov a predstavenie nástrojov prevencie vzniku strát z dôvodu nedostatku tovaru alebo vysokých nepredajných zásob, objasnenie požiadaviek na kvalifikáciu sub-dodávateľov v zmysle GDP, vysvetlenie ADC číselníka a procesu listovania produktov.
Kurz je určený všetkých, ktorých zodpovednosťou je zabezpečenie dostatočného množstva tovaru určeného pre  zákazníkov a ktorí súčasne svojou efektivitou riadenia zásob mimoriadne prispievajú finančných výsledkom svojej spoločnosti.
 

Obsahová náplň kurzu

 • Ciele logistiky a riadenia zásob
 • Strategické versus operatívne riadenie zásob
 • Riadenie zásob ako nástroj plnenia obchodných zámerov
 • Vzťah zásob a finančného riadenia spoločnosti
 • Metodiky určovania správnych / optimálnych zásob tovaru
 • Klasifikácia zásob metódou ABC / XYZ
 • Externé a interné faktory určujúce výšku zásob
 • Definovanie KPI zásob 
 • Tvorba komplexnej dynamickej štruktúry ukazovateľov stavu a vývoja zásob
 • Najčastejšie chyby interpretácie KPI zásob
 • Špecifiká riadenia zásob vo výrobnej spoločnosti a v obchodnej spoločnosti
 • Príprava zmlúv so sub-dodávateľmi
 • Optimálne nastavenie procesov nákupu a logistiky
 • ADC číselník
 • Listovanie produktov
 • Verifikácia kvalifikácie sub-dodávateľov v zmysle GDP
   

Termíny

Typ Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Lektor Cena
Online školenie
12.05.2021
1 deň 8:00 - 12:00
Zľava -30 % Online
420,00 € 294,00 €
352,80 € s DPH
Prihlásiť
Firemné školenie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie
Na vyžiadanie
Vyžiadať
ponuku
+421 908 345 320 Otázka ku školeniu

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni
300,00 €
360,00 € s DPH
-
1 deň (8:00 - 12:00)
Zľava -30 % Online 420,00 € 294,00 €
352,80 € s DPH
05.05.2021
2 dni (8:00 - 12:00)
Zľava -30 % Online 490,00 € 343,00 €
411,60 € s DPH
16.06.2021 - 17.06.2021
1 deň (8:00 - 12:00)
Zľava -30 % Online 420,00 € 294,00 €
352,80 € s DPH
20.05.2021
1 deň (8:00 - 12:00)
Zľava -30 % Online 420,00 € 294,00 €
352,80 € s DPH
09.06.2021