Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza

GDP požiadavky na validáciu procesov chladového reťazca počas skladovania a distribúcie farmaceutických produktov

Najbližší termín: 17.04.2024
Miesto konania: Online
Dĺžka: 1 deň (8:00 - 14:00)
Cena: 299,00 € bez DPH / osoba

Ciele kurzu

 • Oboznámiť účastníkov o požiadavkách GDP  súvisiacich s validáciou procesov potrebných pre dodržiavanie chladového reťazca počas skladovania a distribúcie termolabilných liekov, objasniť metodiku teplotného mapovania skladovacích priestorov a vozidiel vrátane spracovania súhrnnej validačnej správy.
 • Vytvorenie priestoru pre odbornú diskusiu v danej oblasti
   

Obsahová náplň kurzu

 • Základné legislatívne požiadavky Správnej distribučnej praxi stanovené v Usmernení EÚ  (2013/c 343/01) a Zákone o liekoch súvisiace s dodržiavaním chladového reťazca
 • Základné pojmy: verifikácia, validácia
 • Validácia a jej zameranie - čo a kedy validovať?
 • Teplotné mapovanie a kvalifikácia chladového reťazca
 • Postup validácie : 
  • IQ (inštalačná kvalifikácia)
  • OQ (operačná kvalifikácia)
  • PQ (procesná kvalifikácia)
 • Validation master plan 
 • Fázy teplotného mapovania pri skladovaní a preprave termolabilných liekov
 • Vypracovanie validačného plánu a protokolu - ukážka z praxe
 • Správne rozmiestnenie teplotných snímačov počas validácie
 • Revalidácia a change management
 • Teplotné mapovanie vozidiel a chladiacich boxov používaných na prepravu liekov - vypracovanie validačnej správy - príklad z praxe
 • Kvalifikácia zariadení použitých počas validácie 
 • Riadenie rizika pri skladovaní a distribúcii liekov, nápravné a preventívne opatrenia
 • Kritické momenty počas teplotného mapovania skladových priestorov - skúsenosti z praxe
 • Najčastejšie chyby zaznamenané počas validácie skladových priestorov a validácie vozidiel
   

Termíny

Typ Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Lektor Cena
Online školenie
17.04.2024
1 deň 8:00 - 14:00
Online
299,00 €
358,80 € s DPH
Prihlásiť
Online školenie
10.09.2024
1 deň 8:00 - 14:00
Online
299,00 €
358,80 € s DPH
Prihlásiť
Online školenie
06.11.2024
1 deň 8:00 - 14:00
Online
299,00 €
358,80 € s DPH
Prihlásiť
Firemné školenie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie
Na vyžiadanie
Vyžiadať
ponuku
+421 908 345 320 Otázka ku školeniu

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 299,00 €
30.05.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
21.05.2024 - 22.05.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 299,00 €
15.05.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 299,00 €
30.04.2024 + 2

Súbory cookie:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.