Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza

Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov

Najbližší termín: 17.06.2024 - 18.06.2024
Miesto konania: Online
Dĺžka: 2 dni (8:00 - 14:00)
Cena: 359,00 € bez DPH / osoba

Ciele kurzu

Účastníci sa oboznámia s metódou štatistického riadenia procesu (SPC). Osvoja si základy zberu a vyhodnocovania kontinuálnych a atributívnych dát, pomocou regulačných diagramov. Naučia sa vyhodnotiť spôsobilosť procesov (Cpk, Ppk) v krátkodobom a dlhodobom horizonte ako aj spôsobilosť stroja (Cmk) v zmysle požiadaviek AIAG príručky SPC 2. edícia.

Obsahová náplň kurzu

 • Definícia a zameranie SPC
 • Aplikácia a história SPC, účinnosť SPC v praxi
 • Základné pojmy v SPC, normálne rozdelenie, stredná hodnota, smerodajná odchýlka, iné štatistické rozdelenia
 • Štatistické nástroje používané v praxi – paretova analýza, priebehový diagram, histogram, boxplot, multivariačná analýza
 • Korelačný diagram, typy korelácií, vytváranie a analýza regulačných diagramov
 • Štatistická kontrola procesov pre kontinuálne dáta (metodika a príklady) – Xbar-R, Xbar-S, I-MR regulačné diagramy
 • Štatistická kontrola procesov pre atribútové dáta (metodika a príklady) – C, U, NP, P diagramy
 • Cvičenie pre účastníkov kurzu- ako správne vyberať typ regulačného diagramu
 • Analýza spôsobilosti procesov a zariadení – vplyv dlhodobých a krátkodobých dát, výpočet a interpretácia indexov spôsobilosti procesov Cp, Cpk, Ppk a indexov spôsobilosti strojov Cmk
 • Spôsobilosť procesu, ukazovatele a indexy pre diskrétne údaje (DPU, DPMO, ppm)
 • Riešenie SPC pomocou špecializovaných SW vs. MS Excel
 • Praktické cvičenia

 

Pri prihlásení sa na on-line školenie obdrží každý účastník jednoduchý návod na online pripojenie. Nevyžadujú sa žiadne inštalácie.

Termíny

Typ Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Lektor Cena
Online školenie
12.06.2024 - 13.06.2024
2 dni 8:00 - 14:00
Online
590,00 €
708,00 € s DPH
Prihlásiť
Online školenie
17.06.2024 - 18.06.2024
2 dni 8:00 - 14:00
Online
359,00 €
430,80 € s DPH
Prihlásiť
Online školenie
19.08.2024 - 20.08.2024
2 dni 8:00 - 14:00
Online
359,00 €
430,80 € s DPH
Prihlásiť
Online školenie
04.09.2024 - 05.09.2024
2 dni 8:00 - 14:00
Online
590,00 €
708,00 € s DPH
Prihlásiť
Online školenie
14.10.2024 - 15.10.2024
2 dni 8:00 - 14:00
Online
359,00 €
430,80 € s DPH
Prihlásiť
Online školenie
20.11.2024 - 21.11.2024
2 dni 8:00 - 14:00
Online
590,00 €
708,00 € s DPH
Prihlásiť
Online školenie
09.12.2024 - 10.12.2024
2 dni 8:00 - 14:00
Online
359,00 €
430,80 € s DPH
Prihlásiť
Firemné školenie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie
Na vyžiadanie
Vyžiadať
ponuku
+421 908 345 320 Otázka ku školeniu

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
Akreditované školenie
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
30.05.2024 - 31.05.2024 + 8
Akreditované školenie
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
01.07.2024 - 04.07.2024 + 2
Akreditované školenie
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
29.05.2024, 31.05.2024 + 8
Akreditované školenie
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
21.06.2024 + 6
Akreditované školenie
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
19.06.2024 - 20.06.2024 + 6
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
05.06.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
30.05.2024 + 8
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
29.05.2024 + 8
2 dni
Na vyžiadanie
-
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
22.05.2024, 31.05.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
12.06.2024 - 13.06.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
18.07.2024 - 19.07.2024 + 2

Súbory cookie:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.